Den magiska gränsen ? vecka 23


jag läste i på aftonbladet om en kille som fötts i vecka 23.
samma vecka som min son robert.
när jag läste deras historia, så var den nästan lika, som för oss.

www.aftonbladet.se/foraldrar/article1637132.ab

konstigt att 13-år sedan när robert föddes, så i nuläget, så åker man tillbaka till 1994.
det är nog meningen att man inte ska glömma,

Den magiska gränsen - vecka 23


Hur tidigt kan ett spädbarn födas och sedan överleva?

- I vecka 23. Det finns någon enstaka som har fötts vecka 22.

Var går gränsen för abort i Sverige?

- Vecka 22, innan dess klarar sig inte barnet utanför livmodern.

Vilka är chanserna att barnet överlever om det föds i vecka 23?

- I dag är det över 50 procent om förlossningen sker på ett regionsjukhus i Sverige.

Hur har utvecklingen sett ut de senaste decennierna?

- I början av 1970-talet dog de flesta barn under 1 000 gram och i dag överlever de flesta. Ett barn som föds i vecka 23 väger cirka 600 gram.

Finns det någon gräns för hur långt utvecklingen kan gå?

- Före vecka 23 är lungorna så omogna att det inte funkar ens med respirator. För att pressa den gränsen måste man kunna syresätta blodet direkt genom en konstgjord moderkaka, eller liknande, och det finns inte i dag. Men riskerna för hjärnskador är för stora för att det ska vara eftersträvansvärt.

Vad görs för att barnet ska överleva när det föds för tidigt?

- Det viktigaste är att lungorna inte är för dåligt utvecklade. Mamman får kortisonbehandling som skyndar på barnets lungmognad, dessutom får barnet lungmedicin. Efter födseln krävs respirator och dropp.

Hur länge vårdas barnet?

- Man brukar säga att det ska vårdas lika länge som det skulle ha legat kvar i livmodern. Efter hand rör det sig främst om kuvösvård.

Vad beror det på när ett barn föds mycket för tidigt?

- I 50 procent av fallen vet man inte. Det kan bero på flera saker: att mamman är tonåring, tvilling- eller trillinggraviditeter, eller att mamman får en infektion i underlivet.

Vad innebär det att vara född så tidigt?

- Det innebär en viss risk för ADHD och för att barnet får svårare i skolan. Språkutvecklingen brukar vara normal men de här barnen är ofta klumpigare och har svårare för matte. Många barn som föds för tidigt har glasögon. Föds barnen efter 26-27 veckor brukar det nästan alltid gå bra.

Vilka är de största riskerna för barnen?

- Framför allt att hjärnan inte utvecklas optimalt och problem i skolan. Det påverkar ju även det vuxna livet.

Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickor?

- Ja, flickorna klarar sig mycket bättre än pojkarna. Det beror troligtvis på hormoner.

image28

robert år 1994


RSS 2.0